Pneumatiky

Autor: eMKa Slovensko <emkask@lanosclub.com>, Téma: TUNING, Vydáno dne: 09. 10. 2004

Pneumatiky síce nepatria priamo do tuningu a ich vožba je obmedzená podža rozmeru použitého disku, ale ich vožba má vplyv na jazdné vlastnosti automobilu.

Použitie špičkovej pneumatiky môže ma niekedy na jazdu lepší vplyv ako priemerne upravený podvozok.

Rozmer pneumatiky by mal zodpoveda rozmeru ráfika. V opačnom prípade sa môžu zhorši jazdné vlastnosti a ani celkový výsledok nemusí by vežmi estetický. Pri ich výbere nie je vhodné príliš podlieha módnym trendom. Pri výbere značky a typu pneumatiky je dobré ma informácie od žudí, ktorí ich používajú. Dá sa pri tom oprie aj o to, ako sa tieto pneumatiky správajú napr. pri pretekoch. Odporúčania môžte získa aj od samotných predajcov a z odborných časopicov. Keďže pneumatiky majú vežký vplyv na bezpečnos,odporúča sa v tejto oblasti používa pneumatiky s rozmermi ktoré odporúča výrobca automobilu.

Popri samotnej pneumatike a jej konštrukcii je pri používaní dôležité dodržiava aj správne nahustenie týchto pneumatík. Populárnym sa stalo hustenie pneumatík dusíkom, ako náhradou za vzduch. Táto náhrada má vplyv na teplotnú rozažnos pneumatiky pri jej zahriatí, čo má v praxi vplyv na celkovú stabilitu vozidla. Z technických plynov sa ešte lepším javí na tento účel použitiehelia.

V ďalších častiach Vám uvádzame prevodové tabužky podža označenia pneumatiky, z ktorých treba vychádza pri zmene ráfiku kolesa, výšky a šírky pneumatiky

Označovanie pneumatik:

Uvediem teraz jeden príklad označenia:

BARUM OR 58 Bravura 185/ 70 R14 83 H


kde jednotlivé označenia znamenajú :

BARUM OR Bravura
meno výrobcu a typ dezénu behúňa
185 označenie rozmeru pneumatiky ( šírka v mm )
70 pomer šírky a výšky pneumatiky
R radiálna pneumatika
14 priemer disku v palcoch ( 1 palec = 2, 54 cm )
83 index zaaženia
H index rýchlosti
Ďalšími údajmi môžu by

STEEL ( RADIAL STEEL )
ocelova konštrukcia
RADIAL / DIAGONAL označenie typu konštrukcie pneumatiky
TUBELESS označenie bezdušových pneumatík

Tabužka indexu zaaženia na jednu pneumatiku


Index
kg Index kg Index kg
60 250 78 425 96 710
61 257 79 437 97 730
62 265 80 450 98 750
63 272 81 462 99 775
64 280 82 475 100 800
65 290 83 487 101 825
66 300 84 500 102 850
67 307 85 515 103 875
68 315 86 530 104 900
69 325 87 545 105 925
70 335 88 560 106 950
71 345 89 580 107 975
72 355 90 600 108 1000
73 365 91 615 109 1030
74 375 92 630 110 1060
75 387 93 650 111 1090
76 400 94 670 112 1120
77 412 95 690 113 1150

Tabužka rýchlostných kódov:

skupina
max. km/h
M 130
N 140
P 150
Q 160
R 170
S 180
T 190
H 210
V 240
W 270


Tabužka prevodov rozmerov:

Každý automobil je navrhovaný s určitými rozmermi vonkajšieho priemeru kolies. Ak sa rozhodnete meni disky, alebo pneumatiky a nechcete zmeni dynamiku vozidla, tak dodržujte rozmery podža nasledujúcej tabužky. Z tabužky vidíte, že napr. pneumatika s označením 145/80R10 má ten istý vonkajší priemer ako pneumatika 165/70R10 ( v tabužke sa orientujte podla riadkov, v jednom riadku je rovnaký vonkajší priemer pneumatiky ).

80
75 70 65 60 55 50
145/80R10 165/70R10
125/80R12 145/70R12 165/60R12
135/80R12
145/80R12 155/70R12
135/70R13
165/70R12
145/70R13 155/65R13 155/60R13
175/60R13 165/55R13
155/80R12 155/70R13 175/65R13 185/60R13
135/80R13 155/70R13 165/65R13
145/80R13
155/80R13 165/75R13 165/70R13
175/70R13 175/65R13 175/60R14
185/60R14 185/55R14 195/50R15
165/80R13 185/70R13 185/65R14 195/60R14 195/55R15
175/80R13 185/70R14 195/65R14 215/60R14
195/60R15 205/55R15 205/50R16
185/80R16 195/70R14 185/65R15 225/60R14
205/60R15 205/55R16 225/50R16
135/80R14 165/65R14
145/80R14 165/70R14 175/65R14 185/55R15
155/80R14 175/70R14 195/65R14 195/50R16
165/80R14 175/75R14 185/70R14 185/65R15 195/60R15
175/80R14 185/75R14 195/70R14 195/65R15 215/60R15
195/60R16 205/55R16 215/50R17
185/80R14 195/75R14 215/70R14
195/70R15 205/65R15 225/60R15 225/55R16 215/50R17
195/80R14 205/75R14 205/70R15 225/65R15 235/60R15
205/80R14 205/75R15 215/70R15 235/60R16
155/80R15 195/65R15
165/80R15 205/65R15 195/60R16
175/80R15 195/70R15 215/65R15
185/80R15 215/70R15 225/65R15 225/60R16
195/80R15 205/75R15 225/70R15 235/60R16
205/80R15 215/75R15
215/80R15
225/75R15
215/75R16

Kolesá - disky kolies ("elektrony"):
Druhou oblasou optického tuningu je úprava kolies. Pekné a kvalitné kolesá dokážu zmeni vzhžad auta na nepoznanie. K tejto úprave patria disky kolies a ich obutie (pneumatiky). V prvej časti sa budeme venova diskom kolies nazývanými aj "elektrony" . Napíšeme Vám niečo o ich výhodách, o tom čomu sa treba vyvarova a ako si ich správne vybera.

Výhody a nevýhody použitia "elektronov":

• źahšie kolesá znižujú cežkovú vežkos neodpruženej hmoty, čo sa pozitívne prejavuje na jazdných vlastnostiach automobilu. Rovnako aj pokles hodnôt zotrvačných síl rotujúceho kolesa zvyšuje dynamiku akcelerácie a brzdenia.

• Ak pri úprave použijete širšie kolesá ako sú originálne s nízkoprofilovými pneumatikami, získate ďalšie plusové body a to nielen kvôli lepšiemu vzhžadu. Širšie koleso má väčšiu styčnú plochu s vozovkou čo sa prejavuje znižovaním preklzu pri akcelerácii a taktiež pri intenzívnom brzdení.

• Použitím dobrých elektronov a ich správnym obutím sa zvyšuje adhézna (prilnavá) sila. Vyššia adhézna sila má za následok posunutie hranice šmyku pri rýchlom prejazde zátačkou. Vraví sa, že auto v takom prípade lepšie „sedí“.

• So zvyšovaním ich vodiacích vlastností a použitím nízkoprofilových pneumatík sa znižujú ich tlmiace účinky. Pri použití tvrdých pružín sa z Vášho automobilu môže sta „ kostitras“, v ktorom budete cíti všetky nerovnosti, ktorých na našich cestách nie je vôbec málo a stále pribúdajú.

• Vyšší valivý odpor širších pneumatík uberá z výkonu. V prípade, že sa ich použitím začne Vaše auto zadýchava, môžete zača rozmýšla o pridaní nejakých „koníkov“ do motora.

• Použitím širokých pneumatík sa zvyšuje riziko akvaplaningu hlavne pri rýchlej jazde na mokrej vozovke. Zväčšením šírky pneumatiky sa znižuje merný tlak pneumatiky na vozovku a horšie sa odvádza voda zo styčnej plochy. Tomuto problému sa dá vyhnú iba dostatočnou hĺbkou dezénu (odporúčajú sa aspoň 3 mm ). S príchodom zimy sa použitím širokých pneumatík auto začína správa ako na lyžiach, jazda v ňom sa mení na „zabíjačku“ a preto sa ich použitie v zime vôbec neodporúča.

• Použitím širokých pneumatík sa zvyšuje ich opotrebenie. Toto opotrebenie nemusí by vôbec iba následkom agresívnej jazdy. Opotrebenie nastáva ako dôsledok rozdielu rýchlostí medzi vonkajšou a vnútornou stranou pneumatiky, čo spôsobuje namiesto odvažovania šmýkanie po vozovke.

• Použitím „valcov“ sa zvýši ovládacia sila, ktorou budete musie otáča volantom. Pri tom Vám môže dobre pomôc posilňovač riadenia.

Označovanie diskov:

Ak ste už zvážili všetky pre a proti (vieme, že ak sa raz rozhodnete tak žiadne proti neexistujú) je dôležité, aby ste si ďalej nevyberali len ten správny design disku ale aby ste si vedeli vybra aj správny rozmer.

V označení 7 J x 16

znamená údaj
7- šírka ráfika v palcoch
J- typ pätice
16- priemer ráfiku v palcoch

CB- udáva priemer centrovacej diery disku v mm. Toto číslo sa musí zhodova s priemerom osadenia na brzdovom kotúči alebo bubne. Ak bude väčšie, tak disk nevycentrujete aj keď bude súhlasi PCD. Pri jazde sa to prejaví hádzaním kolesa. V prípade, že bude menšie, tak disk nenasadíte. Keďže výrobcovia automobilov používajú rôzne rozmery centrovacích dier, používajú niektorí výrobcovia diskov výmenné stredové krúžky rôznych rozmerov.

PCD- tento údaj označuje priemer roztečnej kružnice medzi osami upevňovacích skrutiek disku a počet týchto skrutiek.
napr. 110 x 5

ET- udáva to, ako hlboko bude koleso zachádza do podbehov. Údaj ET sa tiež označuje tiež aj názvom zális. Malý zális môže koleso vystrči von a to si potom vyžaduje rozšírenie lemu blatníka. Vežký zális zase môže koleso zastrči pod blatník a to môže spôsobova drhnutie o rameno alebo o tlmič. Bežné hodnoty sa pohybujú okolo 35 mm.